Segítsd munkánkat jövedelemadód 1%-ával!

Hamarosan kezdődik az adóbevallások elkészítésének ideje. Nyilatkozz személyi jövedelemadód 1%-áról! Segíts, hogy minél több beteg gyermek mellett ott lehessenek a szülei a kórházi kezelések alatt is! 2020-ban is van lehetőségünk, hogy az állam felé befizetendő adó 1+1%-áról rendelkezzünk, nyilatkozzunk.

a) Az első 1 % regisztrált civil szervezetek részére,

b) a második 1 % pedig technikai számmal rendelkező bevett egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzat technikai számára adható.

Nyilatkozni néhány perc alatt, egy egyszerű nyomtatvány kitöltésével lehet, melyet akár online, akár postai úton elküldhetünk az adóhatóság részére. Nekünk ez pár perc, a civil szervezeteknek azonban nélkülözhetetlen segítség céljaik eléréséhez!

A Ronald Házakat üzemeltető Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványnak 2020-ban nagyratörő bővítési, fejlesztési céljai vannak, melyek megvalósításához szükségesek az olyan külső források, támogatások, mint az 1% felajánlás. Kérjük, támogasd munkájukat, hogy minél több beteg gyermeket nevelő családnak, minél komfortosabb körülmények között tudjunk szállást, programokat és megnyugvást kínálni a megterhelő kórházi kezelések idején.

Hogyan rendelkezhetsz az adód 1%-áról?

Magánszemélyek

a) Elektronikusan, amennyiben rendelkezel elektronikus tárhellyel:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

b) Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján:

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.)

Fontos, hogy diák munkavállalók is rendelkezhetnek az 1+1%-ról a 19EGYSZA jelű nyilatkozat kitöltésével. A kitöltött nyilatkozatot papír alapon, postán vagy személyesen, illetve ügyfélkapun keresztül elektronikusan küldhetik el a lakhely szerint illetékes NAV-kirendeltségnek 2020. május 20-ig.

Egyéni vállalkozók

a) Elektronikusan:

  • adóbevallás részeként, a 19EGYSZA nyilatkozat kitöltésével 2020. május 20-ig,
  • ügyfélkapu regisztráció birtokában a NAV szja oldalán 2020. május 20-ig.

b) Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen a lakhely szerint illetékes NAV-kirendeltségnek 2020. május 20-ig.

Köszönjük a nagylelkű támogatást a Ronald Házakban és Szobákban tartózkodó családok nevében is!