Felhasználási Feltételek a McDonald’s mobilalkalmazáshoz

Általános információk

A McDonald’s alkalmazás (továbbiakban: Alkalmazás) üzemeltetője a Progress Promotion Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34., Haller Gardens Irodaház D. épület 4. emelet, adószám: 12824256-2-43, kapcsolat: info@hu.mcd.com) (továbbiakban: McDonald’s vagy Üzemeltető).

A szerverszolgáltatást Plexture Ltd. (székhely: 104 Quay St Auckland, 1010, New Zealand; cégjegyzékszám: 3072625) biztosítja.

Az Alkalmazáshoz való hozzáférést és annak használatát az alkalmazandó jogszabályok és a jelen:
Felhasználási Feltételek
(https://www.mcdonalds.hu/mcdonaldsapp/mcdonaldsapp_felhasznalasi_feltetelek) szabályozzák. Az Alkalmazást letöltők és használók (a továbbiakban: a Felhasználók) elfogadják annak jogi feltételeit és a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben ezen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót (https://www.mcdonalds.hu/adatvedelem#app) nem fogadják el, nem jogosultak a regisztrációra és az Alkalmazás használatára.

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. Az Alkalmazás Felhasználói kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar hatóságoknak és bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk a magyar jog alapján. A jelen felhasználási feltételek kizárólag a magyarországi alkalmazás tartalmára vonatkoznak, amennyiben országot vált, úgy a másik országra vonatkozó felhasználási feltételekről kérjük tájékozódjon. Amennyiben a geolokációt nem engedélyezi a telepítéskor úgy a telefon szoftverében megadott országot fogja elsődlegesen felajánlani az alkalmazás, azonban szabadon választhat az alkalmazásban elérhető országok közül. Geolokáció engedélyezésekor automatikusan a lokálisan releváns országot javasolja használni az alkalmazás.

Szellemi tulajdon

Az Alkalmazás és valamennyi kapcsolódó védjegy, szerzői jogi alkotás és egyéb – akár bejegyzett, akár be nem jegyzett – szellemi tulajdon (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdon) tulajdonosa a nemzetközi McDonald’s cégcsoport és/vagy a McDonald’s, illetve a McDonald’s cégcsoport szerződéses partnerei. A Felhasználók az Alkalmazást a Szellemi Tulajdon maximális tiszteletben tartásával jogosultak használni. A Szellemi Tulajdon kiterjed különösen, de nem kizárólagosan valamennyi szoftverre, védjegyre, logóra, márkajelre, márkanévre, kereskedelmi névre, fényképre, szövegre, grafikára, adatbázisra. A Szellemi Tulajdonnak tilos bárminemű megsértése, bitorlása, másolása, átdolgozása és tilos azt bármilyen egyéb módon megsérteni, azt jogosulatlanul felhasználni, továbbadni, megterhelni, azzal bármilyen módon rendelkezni, visszaélni. Ezen szabályok megsértése az Alkalmazás használati lehetőségeinek azonnali hatályú megszüntetése mellett a megfelelő jogi lépések megtételét – beleértve esetleges büntetőjogi lépések megtételét is – vonja maga után a Felhasználóval, más jogsértő személlyel szemben az Üzemeltető és/vagy a Szellemi Tulajdon egyéb jogosultjai által.

Használat

Az Alkalmazás Felhasználói kizárólag 16. életévüket betöltött személyek lehetnek. Az Alkalmazás díjmentesen vehető igénybe, kizárólag privát, azaz nem üzletszerű módon és célra, kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek szerint. Az Alkalmazás letöltéséért és használatáért az adatforgalmat biztosító szolgáltató külön díjat számíthat fel. Az ezzel kapcsolatos esetlegesen felmerülő költségek a Felhasználót terhelik. Az Alkalmazást csak regisztrált Felhasználók jogosultak használni, nem kizárólagosan, hanem a többi regisztrált Felhasználóval együtt, a felhasználási jog továbbadása nélkül.

A Felhasználási Feltételek és az Alkalmazás működésének a módosítására, az Alkalmazás működésének a megszüntetésére az Üzemeltető bármikor jogosult, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. Az Alkalmazáshoz való hozzáférést az Üzemeltető bármikor visszavonhatja akár az adott Felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljeskörűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.

Felelősségi szabályok

Az Üzemeltető semmilyen módon nem felel minden, az Alkalmazást, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetén. Tehát amennyiben az Alkalmazást, illetve szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre az Üzemeltető semminemű felelősséggel nem tartozik. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált letöltést, illetve az Alkalmazás szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja az Alkalmazás felhasználói köréből.

Az Alkalmazáshoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az Üzemeltető által, illetve az Alkalmazást üzemeltető webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem az Alkalmazás részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó azonnali kizárását eredményezi. Ha a Felhasználó az Alkalmazást használat közben bezárja, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Alkalmazást létrehozó és adminisztráló Üzemeltető a rendelkezésükre álló eszközökkel igyekszik biztosítani, hogy az Alkalmazás használata technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Az Alkalmazáshoz való csatlakozás, illetve a használat nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért az Üzemeltető nem felelős. A Felhasználóknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e az Alkalmazás használatához szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

Technikai követelmények

Az Alkalmazás használatához szükséges technikai feltételek: Android operációs rendszer legalább 5.0-ás verziójával ellátott mobiltelefon vagy iOS operációs rendszer legalább 11-es verziójával ellátott mobiltelefon, valamint minimum 350 MB szabad tárhely és a használathoz megfelelő sávszélességű internetelérés. A technikai feltételeket az Alkalmazás letöltéséhez és használatához a Felhasználónak kell teljesítenie. A technikai feltételek nem teljesüléséért az Üzemeltető nem vonható felelősségre. IT biztonságvédelmi okok miatt az alkalmazás nem futtatható rootolt telefonon, illetve olyan telefonon, amely nem rendelkezik az alapvető Google szolgáltatásokkal (lsd. 2020. évben kiadott Huawei telefonok, mint a Huawei P40 és ezután kiadott Huawei modellek)

IT biztonsági okokból offline állapotban jelezhet hibát az alkalmazás, amennyiben a legutolsó megnyitástól számítva frissített verzió került fel az alkalmazás áruházakba.

Nem vonható felelősségre az Üzemeltető az Alkalmazás használatából a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. Kizárt az Üzemeltető kártérítési felelőssége az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szerver által nyújtott (kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban is.

Az Alkalmazás telepítéssel, regisztrációt követően vehető használatba. A telepítés kizárólag a Google Play vagy az iOS appstore felületén keresztül engedélyezett. Az Alkalmazás csomag verziózott, a mobiltelefonon futó operációs rendszer – beállításoktól függően – rendszeresen keres frissítéseket. Amennyiben az alkalmazásboltban elérhető frissítés, az operációs rendszer felajánlja a frissítés lehetőségét. Az alkalmazásbolt és az operációs rendszer működéséért az Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Mobilkészülék cseréje során az Alkalmazás ismételt letöltése szükséges. Az új letöltés azonban nem igényel újabb regisztrációt és a korábbi, Alkalmazásban tárolt információk is elérhetőek maradnak bejelentkezést követően. Mobiltelefonszám cseréjekor a Felhasználónak nincs teendője az Alkalmazással kapcsolatban.

Regisztráció, belépés és tárolt adatok

Az Alkalmazás regisztrációt – azaz egyúttal a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató – elfogadását követően vehető igénybe. Az Alkalmazásba kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.

A letöltést követően regisztráció a következő módon lehetséges. Az e-mail cím, jelszó és születési év/hó megadásával történő regisztráció. A regisztráció során megadott adatok helyességéért az üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal. Az Alkalmazásba történő regisztráció után a Felhasználóknak módjuk van a McDonald’s hírlevelére is feliratkozni az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt információk figyelembe vételével és elfogadásával.

A McDonald’s hírlevelére történő feliratkozás nem feltétele az Alkalmazásba történő regisztrációnak, illetve az Alkalmazás használatának.

A regisztrációt követően a Felhasználó bármikor beléphet az Alkalmazásba e-mail címe és választott jelszava megadásával. Az adatok megadását követően az Alkalmazás e-mailben egy hat jegyű számkódot küld ki a Felhasználó részére, az Alkalmazásban erre a célra szolgáló mezőbe való begépelését követően lehetséges a belépés. A kétfaktoros hitelesről több információ az Adatkezelési Tájékoztatóban olvasható.

Az Alkalmazás adatbázisából előzetes értesítés nélkül törlésre kerülhet az a Felhasználó, aki - az általa megosztott tartalmakkal megsérti harmadik fél személyiségi vagy egyéb jogait, valamint a szerzői jogot, iparjogvédelmi jogot, bármilyen Szellemi Tulajdonnal kapcsolatos jogot vagy bármilyen egyéb jogszabály rendelkezéseit, - kereskedelmi, üzleti célú hirdetéseket jelenít meg (ún. spam) formájában az Alkalmazáson keresztül, akár saját profiljával, akár a közösség részére megosztott üzenetekkel, - más Felhasználókat zaklat, megfélemlít, rágalmaz saját profiljával vagy akár egyéb, az Alkalmazáson keresztül megosztott üzenetekkel, - az Alkalmazást saját nevében terjeszti, részen vagy egészben másolja, átdolgozza, a Szellemi Tulajdont bármilyen egyéb módon bitorolja, másolja, azzal visszaél, - jogosulatlanul használja az Alkalmazás és az Üzemeltető, a McDonald’s cégcsoport (pl. McDonald’s, Meki stb.), illetve a McDonald’s cégcsoport szerződéses partnerei védjegyeit - kárt tesz az Alkalmazásban bármilyen módon, pl. szoftverek és távközlési berendezések segítségével - a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat bármilyen egyéb módon megszegi.

A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését írásban, az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon.

Kedvezménykuponok

Az Alkalmazásban – annak fő funkciója szerint – a regisztrált Felhasználók számára személyre szabott kedvezménykuponokat biztosítunk. Az egyes kedvezménykuponok beváltásának feltételei a kuponok alatt, a Részletek megnyitását követően kerülnek részletezésre, illetve bemutatásra.

A kedvezményes ajánlatok pénztárnál történő vásárlás esetében a kupon bemutatásával, illetve a kupon vonalkódja alatt található azonosító szám bemondásával vagy esetlegesen a kuponajánlat alatt található vonalkód beolvasásával, kioszkon keresztül történő vásárlás esetén pedig a kuponajánlat alatt található vonalkód érvényességi időn belüli, sikeres leolvasásával vehetők igénybe, az adott kuponhoz kapcsolódó feltételekben részletezettek szerint.

Az Alkalmazásban nyújtott ajánlatok más kedvezményekkel nem vonhatóak össze. Az Alkalmazásban egyidejűleg egy vagy akár több kuponajánlat áll a Felhasználók rendelkezésére. A kuponajánlatok a hozzájuk tartozó beváltási feltételekben foglaltak szerint kedvezményes árajánlatokat és/vagy egyéb ajánlatokat biztosítanak a Felhasználók számára.

Az Alkalmazásban szereplő kuponok érvényességi ideje és a beváltás feltételei kupononként eltérőek lehetnek. Az adott kuponajánlat beváltásának részletei az Alkalmazáson belül az adott ajánlathoz tartozó Részletek megnyitását követően olvashatók. A kuponajánlatokhoz tartozó eltérő beváltási feltételeivel kapcsolatos esetleges félreértésekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Az egyedi kuponajánlatok az Alkalmazás minden egyes megnyitásakor - megfelelő sávszélességű internetkapcsolat esetén – frissítésre kerülnek a Felhasználó részére szánt aktuális ajánlatnak megfelelően. Amennyiben az Alkalmazás a megelőző használat során nem került bezárásra vagy nem megfelelő sávszélességű internetkapcsolat miatt az aktuális kuponajánlatok nem kerültek frissítésre a Felhasználó mobiltelefonján, előfordulhat, hogy az Alkalmazásban megjelenhetnek már nem érvényes ajánlatok, amiért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Alkalmazásban szereplő kuponajánlatok aktualitásáért a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Alkalmazásban szereplő kuponajánlatok aktuális rendelkezésre állásáért és az ezzel kapcsolatos esetleges félreértésekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Külső hivatkozások

Az Alkalmazáson belül találhatók külső hivatkozások (linkek). A külső hivatkozások elhelyezése azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel, egyéb alkalmazásokkal vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel, alkalmazásokkal és a rajtuk, illetve bennük szereplő információkkal kapcsolatban az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Külső alkalmazások és szoftverek

Az Alkalmazás az Apple AppStore, illetve a Google Play webáruházon keresztül tölthető le. Az Apple AppStore webáruházra vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetők el: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy . A Google Play webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Apple App Store, a Google Play áruházakon keresztül letöltött Alkalmazás esetén az Apple App Store, a Google Play webáruházak mindenkor érvényben lévő fenti linkeken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, a Google Play webáruház használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti.

Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltetőnek az Apple App Store, valamint a Google Play web áruházak szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs. Amennyiben fenti szabályzatokban, vagy a társaságok működésében, továbbá az Alkalmazás letölthetőségében változás áll be, úgy az Üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség. A Felhasználó nem élhet semmilyen, külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook, stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az Applikáció hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban kártérítési igénnyel.

Adatvédelem

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználók személyes adatait tiszteletben tartja, azok védelméről gondoskodik. Az Alkalmazás használatával a Felhasználó tudomásul veszi és maradéktalanul elfogadja adatainak jelen Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató szerinti felhasználását.

További felelősség és kártérítés

Az Alkalmazás használatához a felhasználói oldalon szükséges – fent meghatározott vagy bármely egyéb - technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért az Üzemeltető nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre az Üzemeltető az Alkalmazás használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. Az Üzemeltető semmilyen módon nem felel az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső szoftver által nyújtott (így kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. Az Üzemeltető nem vállalja, hogy az Alkalmazás megszakításmentesen vagy hibamentesen fog működni, valamint az Üzemeltető nem felel vis major hibákért. Az ezekből eredő adatvesztésért, tartalom vesztésért az Üzemeltető szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.

Egyéb rendelkezések

Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – rendelkezései az irányadóak.

Kapcsolat és támogatás

Az Alkalmazás támogatását az Üzemeltető és szerződéses partnerei végzik munkanapokon, 9:00 és 17:00 között. Az Alkalmazás működésével kapcsolatban a Felhasználó mcdonaldsapp@hu.mcd.com e-mail címre küldheti kérdéseit.

2021. február 5.
Progress Promotion Kft.