Alapanyagaink

Két eszközt alkalmazunk európai rendszerünkben annak érdekében, hogy mindezt megvalósítsuk. Ezek a McDonald’s Mezőgazdasági Biztosítási Programja, röviden a MAAP, és az úgynevezett Mintagazdaságok, angol néven a Flagship Farmok.

A McDonald’s Mezőgazdasági Biztosítási Programja (MAAP)

Európában 2001-ben a McDonald‘s létrehozott egy iparági vezető mezőgazdasági minőségbiztosítási programot (MAAP), amely a minőség, a biztonság és a nyomonkövethetőség legmagasabb szintű követelményeit alkalmazza. Célja, hogy növelje a befolyásunkat az ellátási láncban, segítse a termelőket egy olyan McDonald’s által megfogalmazott követelmény-keretrendszerrel, amely javítja az élelmiszer-biztonságot, garantálja a folyamatosan magas minőséget és a környezeti szempontból fenntartható és etikus mezőgazdasági termelési módszereket. Végső soron a MAAP célja, hogy a mezőgazdasági követelményrendszert magasabb szintre emelje és elősegítse a fenntartható mezőgazdaság kialakítását egész Európában. A MAAP segítségével arról is gondoskodunk, hogy egyre több alapanyagot szerezzünk be magasabb szintű követelményrendszert alkalmazó gazdaságoktól. A MAAP kiterjed minden fontosabb mezőgazdasági alapanyagunkra: marhahúsra, csirkére, tojásra, tejre, sajtra, burgonyára, gabonára, fejessalátára, paradicsomra és uborkára.

A MAAP 6 kulcs területre koncentrál, ahol a McDonald‘s figyelemmel kíséri a mezőgazdasági termelést. Ezek a következők: 1. Környezet-irányítási rendszerek, 2: Jó Mezőgazdasági Gyakorlatok (rövid angol nevén GAP); 3: Állatjólét; 4: Állategészségügy; 5: Átláthatóság; 6: Genetika

Mind a hat fő területre részletes követelményrendszert állítottunk fel, amely alapján évente értékeljük a gazdaságokat, és kitűzzük a következő évi célokat. Ennek a mechanizmusnak a segítségével folyamatos fejlődést érünk el az ellátási láncban.

1.Környezet-irányítási rendszerek

A McDonald’s elkötelezett a környezetileg és ökológiailag fenntartható élelmiszertermelés iránt, ezért elvárja és támogatja azt az alapanyag előállítást, ami hosszú távon:

 • Védi a környezetet a levegő-, talaj- vagy vízszennyezéstől, az üvegházhatású gázok kibocsátásától és a természetes élőhelyek elpusztításától
 • Megóvja a természeti erőforrásokat a fosszilis fűtőanyagok hatékony felhasználása révén
 • Előmozdítja a megújuló energiaforrások, a szerves trágyák és a természetes biológiai ciklusok felhasználását
 • Fenntartja a biodiverzitást a természetes ökoszisztémák megőrzésével
 • Előmozdítja azokat a földművelési és állattenyésztési gyakorlatokat, amelyek segítik a vidék arculatának megőrzését.

2. Jó mezőgazdasági gyakorlatok (rövid angol néven GAP)

A McDonald‘s ösztönzi az olyan fenntartható, rugalmas és versenyképes mezőgazdasági gyakorlatot, ami hozzájárul a gazdaságilag fenntartható vidéki társadalomhoz. Úgy véljük, ezt az alábbiakkal lehet elérni:

 • Olyan átfogó gazdaságirányítási rendszerekkel, amelyek ötvözik a nyereségességet az alacsonyabb környezeti terheléssel.
 • Olyan hiteles és átlátható növénytermesztési és állattenyésztési programokkal, amelyeket egy független szervezet ellenőriz, auditál.
 • Olyan termelési rendszerekkel, amelyek összhangban vannak az EU-nak az alkalmazotti fizetésekre és juttatásokra, a munkavédelemre és munkaegészségügyre, a munkajogra és az emberi jogokra vonatkozó szabályaival.
 • Olyan termelési rendszerekkel, amelyek úgy gazdagítják a mezőgazdasággal foglalkozó közösségeket, hogy növelik a termelők bevételeit, bővítik a foglalkoztatást és oktatást, illetve javítják a helyi infrastruktúrát és a közszolgáltatásokat.

3. Állatjólét

A McDonald’s számára fontos, hogy az állatokkal humánusan bánjanak. Élelmiszeripari alapanyagok beszerzőjeként viselt felelősségünk arra is kiterjed, hogy beszállítóink biztosítsák az állatok jó egészségi állapotát és jólétét. Elkötelezettségünket a McDonald‘s Globális Állatjóléti Vezérelvei határozzák meg. Állatjóléti programunk egy tanulásból, konzultációból és innovatív fejlesztésből álló folyamat.

A McDonald‘s Európa alapító tagja az Európai Állatjóléti Platformnak (EAWP). Ennek a szervezetnek a célja a farmokon tartott állatok jólétének növelése a teljes élelmiszerláncban. Emellett magunk is aktívan támogatjuk azokat a kutatásokat, amelyek célja az állattenyésztési rendszerek fejlesztése az állatjólét és az állatok egészségének javítása.

A McDonald’s Európa állatjóléti céljai a következők:

 • Azokat az állatokat, amelyeket érint a termékeink előállítása, egész életük során humánus módon tartsák, a saját fajtájuk szükségleteinek megfelelően.
 • A beszállítók teljesítsék, vagy ahol szükséges, teljesítsék túl a nemzeti és EU jogszabályokat. Az ellátási lánc minden szintjén folyamatosan javítsák az állatjólétet a vonatkozó tudományos eredmények, az állattartás és a tenyésztés legújabb fejleményeinek megismerése és alkalmazása segítségével.

4. Állategészségügy

A McDonald’s célkitűzései az állatok táplálása és állatgyógyszerek alkalmazása terén a következők:

 • Az állatok őrizhessék meg az egészségüket azzal, hogy kielégítik táplálkozási, mozgási és viselkedési szükségleteiket, így ritkábban kell gyógyszereket használni a betegségek megelőzésére és kezelésére.
 • Az állatok kapjanak biztonságos, tápláló takarmányt, amelynek az összetétele és származási helye legyen ismert.
 • Minden, az állatoknak adott takarmány forrása legyen teljes mértékben nyomon követhető.
 • A nemzeti és EU-s jogszabályok és iránymutatások betartása a megfelelő takarmány-előállításhoz.
 • Az állatgyógyszerek felelős és átlátható használatának előmozdítása részletes állatorvosi egészségügyi programok alkalmazása és dokumentálása révén a gazdaságokban.
 • A nemzeti és EU-s jogszabályok és iránymutatások követése a gyógyszerek biztonságos és felelős használata érdekében.
 • Független tanácsadók tapasztalatainak felhasználása az új tudományos eredmények alkalmazása és az egészségügyi problémák megelőzése érdekében.

5. Átláthatóság

Annak érdekében, hogy folyamatosan kiváló minőségű termékekkel szolgálhassuk ki vendégeinket az átláthatóságra vonatkozóan az alábbi követelményeket állítottuk fel:

 • Minden olyan nyersanyagnak, amelyet a McDonald‘s termék előállításához használnak fel, visszakövethetőnek kell lennie egészen a termelőhelyig.
 • Álljanak rendelkezésre a felhasznált gyógyszerekkel, az etetésre használt takarmánnyal és a farmon tartott állatok genetikai eredetével kapcsolatos információk, valamint azok az információk, amelyek a termények genetikai eredetével és a felhasznált műtrágyákkal kapcsolatosak.
 • Az alapanyagaink nyomonkövethetőségét auditálással és helyszíni ellenőrzéssel biztosítjuk.

6. Genetika

A McDonald‘s nem támogatja azokat a növénytermesztési és állattenyésztési technikákat, amelyek káros hatást gyakorolnak a környezetre, vagy nem biztosítják a megfelelő állatjóléti szintet, vagy amelyek megváltoztatják egy állat alaptermészetét és tulajdonságait. A McDonald‘s gyakorlata a genetikai eszközök élelmiszer előállításban történő felhasználásáról a következőket irányozza elő:

 • Megfogadjuk azokat a tanácsokat és iránymutatást, amelyet a tudományos szakértők és a szabályozó testületek nyújtanak a biotechnológia és a génmódosítás illetve azok lehetséges mezőgazdasági alkalmazásai területén.
 • Meghallgatjuk vendégeink aggályait a génmódosított organizmusokat illetően, és kizárjuk ezek használatát.
 • Támogatjuk az elfogadott új technológiák és innovációk felelős használatát.
 • A McDonald‘s élelmiszerbiztonsági rendszereit és eljárásait az ellátási lánccal és a termeléssel kapcsolatos folyamatokon keresztül vezetjük be, a farmoktól egészen a vendégig.
 • A farmoktól a vendégig a legmagasabb szintű követelményrendszert alkalmazzuk, amelyet minden szinten audittal ellenőrzünk a gazdaságokban, minden egyes vágóhídon, minden termelő helyen, az elosztó központban és magában az étteremben is.

Mintagazdaságok (Flagship farmok)

A Mintagazdaság (angol nevén Flagship farm) programot 2009-ben azzal a céllal indítottuk Európában, hogy ösztönözzük a szélesebb körű párbeszédet a McDonald‘s-nak beszállító gazdálkodókkal, elősegítsük és megosszuk a gazdálkodókkal a legkimagaslóbb fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat. A programot a nemzetközi Food Animal Initiative (FAI) nevű szervezettel közösen dolgoztuk ki.

A program egy bárki számára elérhető weboldalon (www.flagshipfarm.eu), részletes, a szakmai közönségnek szóló esettanulmányokon keresztül mutatja be azokat a kiemelkedő fenntarthatósági gyakorlatokat, amelyeket a McDonald’s számára élelmiszer alapanyagot termelő vállalatok alkalmaznak. A McDonald’s Mintagazdaság esettanulmányokban maguk a gazdák beszélnek saját rendszereikről, ők mutatják be, hogyan valósítható meg, és milyen előnyökkel jár ez a gyakorlat.

Európában elsőként egy magyarországi vállalat, a Master Good-csoport baktalórántházi broilertelepe nyerte el a McDonald’s csirkehús-beszállítói között a fenntarthatósági szempontok alapján legkiválóbb termelőknek adott Mintagazdaság minősítést. Az értékelést tartalmazó esettanulmány kiemeli, hogy a Master Good nem csak a hazai baromfiágazatban, de világviszonylatban is példaértékűnek számító, a legkorszerűbb technológiát alkalmazó beruházása során a gazdaságosság mellett prioritásként kezelte az etikai, az állategészségügyi és állatjóléti, valamint a környezetvédelmi szempontokat.

A baktalórántházi fejlesztés célja egy olyan modern és innovatív gazdaság felépítése volt, ahol a fenntarthatósági elvárások a biodiverzitás, az energiafelhasználás, a hulladékgazdálkodás, az állategészségügy, állatjólét, valamint a szociális- és emberi erőforrás-felhasználás mutatóiban egyaránt érvényre jutnak. A 2015-ös Jóléti Kulcsmutatók (Key Welfare Indicator) kiváló értékekkel bírnak, és egyértelműen igazolják a gazdálkodásra, a technológiára és az innovációra irányuló erőfeszítések pozitív hatását. Mindezek alapvető elemei a csirkék egészségéről és jólétéről való gondoskodásnak, kezelésének és növelésének, egyúttal megalapozzák és javítják a farm gazdasági teljesítményét is.

Azzal, hogy jó példaként bemutatjuk a legjobb gyakorlatot folytató Mintafarmokat, a többi, a McDonald‘s-nak beszállító gazdaságnál, illetve összességében a teljes európai agrárközösségben is pozitív változásokat kívánunk elérni.

Ismerd meg, hogyan működik egy csirke mintagazdaság!

Ismerd meg hazai partnereinket!